Ống gió

 Ống gió vuông Hosetech

 •  Tiêu chuẩn sản xuất: Smacna, DW/144
 •  Nguyên liệu chế tạo: tole tráng kẽm & inox 
 •  Độ dày chế tạo đối với với tole tráng kẽm: 0.48, 0.58, 0.75, 0.95, 1.15, 1.38mm 
 •  Độ dày chế tạo đối với Inox: 0,48, 0.58mm
 •  Kiểu ghép mí: pittpusburgh, Snap look
 •  Kiểu kết nối: TDC, C, thép góc     
 •  Kích thước chiều dài ống theo kiểu TDC là : 1110mm 
 •  Kích thước chiều dài ống theo kiểu C là: 1180mm 
 •  Kích thước chiều dài ống theo kiểu thép góc là : 1190mm 

 Ống gió tròn xoắn Hosetech

 • Tiêu chuẩn sản xuất :JIS 3302 Japan phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế như Smacna, DW/144
 •  Nguyên liệu chế tạo: tole tráng kẽm & Inox 
 •  Độ dày chế tạo đối với tole tráng kẽm độ dày 0.48, 0.58, 0.75, 0.95, 1.15mm
 •  Độ dày chế tạo đối với Inox: 0,48mm
 •  Kiểu ghép mí: kẹp mí
 •  Kiểu kết nối: măng xông, thép góc, 
 •  Kích thước chiều dài ống: theo yêu cầu
 •  Kích cỡ ống:  D100 ˷ D1500mm 
 • Tăng cứng ống: theo yêu cầu  

Thông tin sản phẩm

 Ống gió vuông Hosetech

 •  Tiêu chuẩn sản xuất: Smacna, DW/144
 •  Nguyên liệu chế tạo: tole tráng kẽm & inox 
 •  Độ dày chế tạo đối với với tole tráng kẽm: 0.48, 0.58, 0.75, 0.95, 1.15, 1.38mm 
 •  Độ dày chế tạo đối với Inox: 0,48, 0.58mm
 •  Kiểu ghép mí: pittpusburgh, Snap look
 •  Kiểu kết nối: TDC, C, thép góc     
 •  Kích thước chiều dài ống theo kiểu TDC là : 1110mm 
 •  Kích thước chiều dài ống theo kiểu C là: 1180mm 
 •  Kích thước chiều dài ống theo kiểu thép góc là : 1190mm 

Ống gió tiêu âm Hosetech

 •  Độ dày tole soi lỗ tiêu âm trong: 0.38, 0.48mm
 •  Bông thủy tinh tỉ trọng: 40kg/m3, 60kg/m3, 80kg/m3 
 •  Độ dày bông thủy tinh: 25 & 50mm
 •  Tăng cứng ống: theo yêu cầu dự án

 Ống gió tròn xoắn Hosetech

 • Tiêu chuẩn sản xuất :JIS 3302 Japan phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế như Smacna, DW/144
 •  Nguyên liệu chế tạo: tole tráng kẽm & Inox 
 •  Độ dày chế tạo đối với tole tráng kẽm độ dày 0.48, 0.58, 0.75, 0.95, 1.15mm
 •  Độ dày chế tạo đối với Inox: 0,48mm
 •  Kiểu ghép mí: kẹp mí
 •  Kiểu kết nối: măng xông, thép góc, 
 •  Kích thước chiều dài ống: theo yêu cầu
 •  Kích cỡ ống:  D100 ˷ D1500mm 
 • Tăng cứng ống: theo yêu cầu      

Co tròn xoắn D90/D45 độ Hosetech

 •  Nguyên liệu chế tạo: tole tráng kẽm & Inox 
 •  Độ dày chế tạo đối với tole: 0.58mm
 •  Độ dày chế tạo đối với Inox: 0,48, 0.58mm
 •  kiểu ghép mí: kẹp mí
 •  kiểu kết nối: nối ống, thép góc 
 •  R co : ½ D
 •  kích cỡ co:  D100, D125, D150, D175, D200, D225, 
 •  D250, D300, D325, D350, D375, D400                               

 Co ghép mí thuần túy D45/90 độ Hosetech

 •  Nguyên liệu chế tạo: tole tráng kẽm & Inox 
 •  Độ dày chế tạo đối với tole: 0.58, 0.75, 0.95, 1.15mm
 •  Độ dày chế tạo đối với Inox: 0,48, 0.58mm
 •  Kiểu ghép mí: ghép mí
 •  Kiểu kết nối:măng xông, thép góc 
 •  R co : ½ D, hoặc theo yêu cầu
 •  Kích cỡ co: D tối thiểu 100mm tối đa 1500mm       

 

 

Zalo
M.me
M.me