Điện trở ống

Máy sưởi ống gió Hosetech được thiết kế để sử dụng trong các ứng dụng sưởi ấm tiện nghi như bù nhiệt không khí, làm nóng không khí sơ bộ, thiết bị xử lý không khí, cuộn dây quạt, gia nhiệt thiết bị đầu cuối, hệ thống phụ trợ bơm nhiệt và sưởi ấm không khí hồi lưu. Duct Heater được sử dụng trong các ứng dụng gia nhiệt không gian chuyên dụng hoặc bổ sung cho các hệ thống sưởi hiện có.

Thông tin sản phẩm

Máy sưởi ống gió Hosetech được thiết kế để sử dụng trong các ứng dụng sưởi ấm tiện nghi như bù nhiệt không khí, làm nóng không khí sơ bộ, thiết bị xử lý không khí, cuộn dây quạt, gia nhiệt thiết bị đầu cuối, hệ thống phụ trợ bơm nhiệt và sưởi ấm không khí hồi lưu. Duct Heater được sử dụng trong các ứng dụng gia nhiệt không gian chuyên dụng hoặc bổ sung cho các hệ thống sưởi hiện có. Các ứng dụng điển hình là:

  • Sưởi ấm không gian
  • Sấy ống gió HVAC
  • Sưởi ấm thứ cấp và / hoặc phụ trợ
  • Làm nóng sơ bộ không khí
  • Gia nhiệt đa vùng
  • Thiết bi xử lý không khí
  • Hoạt động làm khô không khí
  • xử lý nhiệt 
Zalo
M.me
M.me